کاربری های غیر مجاز 1394/10/20

سید حامد امیر آبادی رئیس جهاد کشاورزیشهریاردر تشریح اصلی‌ترین دغدغه مجموعه جهاد کشاورزی این شهرستان عنوان کرد: در حال حاضر، بحران آبی در شهریار، اصلی‌ترین دغدغه جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و برای کنترل آن در حد توان، تلاش خود را به کار خواهیم بست. وی افزود: بحران آبی از معضلات جدی کشوری به شمار می‌رود و شهرستانشهریارنیز از این قاعده مستثنی نیست. امیرآبادی گفت: در چنین شرایطی مدیریت بهینه مصرف آب و بهره گیری از شیوه‌های نوین آبیاری به صورت قطره ای، ضرورتی است که رعایت آن از سوی فعالان این عرصه و متولیان امر، اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و با حمایت‌های ویژه دولت در این حوزه، اقدامات بسیار سازنده ای نیز عملیاتی شده است. رئیس جهاد کشاورزی شهریار در خصوص نظارت بر حفظ اراضی زراعی در این منطقه عنوان کرد: باغات و زمین‌های زراعی این شهرستان مولفه شاخص شهرستانشهریارمحسوب می‌شوند و حفظ آن از اصلی‌ترین دستورکارهایی است که با جدیت از سوی مسئولان جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد. وی افزود: جهاد کشاورزی با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در باغات و تغییر کاربری‌های غیر قانونی قاطعانه برخورد می‌کند و از تمامی فعالان کشاورزی و باغداران در خواست می‌کنیم هر گونه دیوارکشی یا تغییر کاربری را در چارچوب‌های قانونی و با اخذ مجوز از نهادهای مسئول در این منطقه عملیاتی کنند. امیرآبادی گفت: اقدامات بسیارقابل توجه و موثری در خصوص صدور جواز دیوار کشی، حصار کشی و فنس کشی در باغات و اراضی کشاورزی این منطقه اجرایی شده و در صورت درخواست متقاضیان، این امر در چارچوب‌های قانونی پیگیری خواهد شد. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار یادآور شد: در برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و دیوارکشی‌های غیر قانونی با مساعدت و همیاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی شهرستانشهریاربه توفیقات موثری دست یافته ایم و امیدواریم همگرایی بین دستگاهی موجود در آینده نیز استمرار یابد. منبعhttp://www.mehrnews.com