فنگ شویی 1394/10/20

مشاوریناملاک ارمکه در زمینهخرید و فروش باغ ویلا،باغ و باغچهواملاک صنعتیفعالیت میکند در این مقاله به تعریف فنگ شویی و تاثیر آن در محیطباغ ویلاوباغ و باغچهو غیره پرداخته است. فنگ شویی چیست و چرا باید در محیطباغ ویلاوباغ و باغچهرعایت شود ؟ فنگ شویی یک لغت چینی آست که به معنای ( آب و باد) می‌باشد اما در حقیقت فنگ شویی به معنای درک ارتباط میان محیط و انسان است به طوریکه به ما کمک میکند بتوانیم با محیط اطراف خود یکی شده و با آن هماهنگی بیشتری داشته باشیم. جالب است بدانید در دوران باستان و همچنین در حال حاضر فنگ شویی به عنوان (kan-yu) به معنای قانون آسمان و زمین شناخته شده است. کسانی که قوانین فنگ شویی را درباغ ویلاوباغ و باغچهخود رعایت کرده اند بر تاثیر آن در سلامت ،ثروت و روابط شخصی خود تاکید میکنند. فنگ شویی به طور نامحسوسی وابسته به این طرز تفکر است زندگی با طبیعت و نه مقابل آن ،کسانی که درباغ ویلاوباغ و باغچهها زندگی میکنند و محیط آن را به زیبایی ،ملایمت ، همدلی ، موسیقی پر میکنند در حقیقت از آن تجلیل کرده اند. گل و گیاه و باغ و باغچه در فنگ شویی تاثیر بسزایی دارد و انرژی مثبت بسیاری در محیط پخش می‌کنند.باغ و باغچهعلاوه بر زیبایی کیفیت هوا را نیز بهتر میکنند. سعی کنید از آب نیز استفاده کنید مثلا در باغ و باغچه و یادرباغ ویلای خود حوض یا استخر یا آبنمایی ایجاد کنید زیرا آب قدرتمندترین نشانه پول در فنگ شویی است و انرژی مثبت در آن میدرخشد.